Kiểm Tra Thị Lực Mắt: Bạn nhìn thấy dãy số trong hình không? Câu trả lời sẽ cho biết Mắt bạn bình thường hay loạn thị, cận thị.

Hình ảnh này ẩn chứa một dãy số tự nhiên gồm 4 chữ số. Chính xác khi bạn thấy những chữ số gi?

Kiểm Tra Thị Lực Mắt. Đây là hình thức Thử Thách Đôi Mắt Của Bạn.

Tùy theo tình trạng thị lực hiện tại mà mỗi người sẽ thấy một dãy số khác nhau gồm 4 chữ số tự nhiên. Bạn hãy nhìn vào hình ảnh và đọc ra dãy số bạn thấy.

Bạn đã thấy dãy số nào chưa?

Hãy Xem đáp án bên dưới nhé!

Mời các bạn xem đáp án để biết tình trạng thị lực hiện tại của mình.

  • Nếu Bạn nhìn ra dãy số 3246 : Loạn thị và cận thị
  • Nếu Bạn nhìn ra dãy số 3240 : Loạn thị.
  • Nếu Bạn nhìn ra dãy số 1246 : Cận Thị Không phải Loạn thị.
  • Nếu Bạn nhìn ra dãy số 1240 : Mắt nhìn chính xác , không cần kính nào cả

Cám ơn bạn đã tham gia cuộc kiểm tra thị lự đơn giản này!

Nguồn bài và ảnh: Namastest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X